Sociale index

Welkom op het dashboard van de Sociale Index. In dit dashboard wordt data met betrekking tot het welzijn van de inwoners van gemeente Eersel gevisualiseerd. De beschikbare indicatoren zijn ingedeeld in vier hoofdthema's: leefbaarheid, gezondheid, ondersteuning en sociaal-economische achtergrond.

Leeswijzer

Binnen elk thema wordt ten eerste een tabblad met algemene informatie getoond, daarna een paar tabs met een sub-thema. De algemene informatie is gebaseerd op geaggregeerde data uit de sub-thema's. De beste manier om deze informatie te begrijpen is daarom om eerst naar de algemene tab te kijken, en wanneer u op basis daarvan meer wilt weten over een bepaald sub-thema, kunt u naar de desbetreffende tab gaan. Hier is de beschikbare data uiteengezet per kern en per indicator, waardoor de visualisaties veel details bevatten.

Bij vragen of suggesties kunt u contact opnemen met het Rural Data Center: [email protected]

Leefbaarheid

In dit tabblad wordt per kern geaggregeerde informatie getoond over het thema 'Leefbaarheid'. Hieronder kan gekozen worden hoe de kernen worden vergeleken. Er zijn binnen dit thema verschillende indicatoren beschikbaar voor volwassenen (19-64 jaar) en ouderen (65+), minder voor de jeugd. Daarom kan hieronder worden gekozen of de kernen op basis van de cijfers van volwassenen of ouderen worden vergeleken. Let op: de buitenste rand van de radar charts geeft hier +20% boven het gemiddelde aan, de binnenste rand -20% onder het gemiddelde.

Men voelt zich thuis in de kern

In dit tabblad wordt gedetailleerde informatie getoond over het item 'Men voelt zich thuis in de kern'. De beschikbare data met betrekking tot deze indicator wordt respectievelijk weergegeven voor volwassenen, ouderen en jongeren. Hieronder kan gekozen worden hoe de kernen worden vergeleken voor alle leeftijdsgroepen. Onderaan de pagina staat een tabel met alle beschikbare informatie over deze indicator.

De kleuren van de kaartjes geven aan hoe de indicator geinterpreteerd moeten worden. Rood representeert lager (minder goed) dan het gemiddelde referentiepunt, groen hoger (beter).

Volwassenen (19-64)

Onderstaande indicatoren zijn beschikbaar voor volwassenen.

Percentage inwoners dat voldoende sociale cohesie in de buurt ervaart
Bron: GGD, 2016
Percentage inwoners dat niet eenzaam is
Bron: GGD, 2016
Percentage inwoners dat een voldoende geeft voor de eigen buurt
Bron: GGD, 2016

Ouderen (65+)

Onderstaande indicatoren zijn beschikbaar voor ouderen.

Percentage ouderen dat voldoende sociale cohesie in de buurt ervaart
Bron: GGD, 2016
Percentage ouderen dat niet eenzaam is
Bron: GGD, 2016
Percentage ouderen dat een voldoende geeft voor de eigen buurt
Bron: GGD, 2016

Jongeren (12-18)

Onderstaande indicatoren zijn beschikbaar voor jongeren. Nota bene: de vergelijking met Noord-Brabant is hier op GGD-regio Brabant-Zuidoost.

Percentage jongeren dat niet eenzaam is
Bron: GGD, 2020
Percentage jongeren dat een voldoende geeft voor de eigen buurt
Bron: GGD, 2020

Mensen ondersteunen elkaar

In dit tabblad wordt gedetailleerde informatie getoond over het item 'Mensen ondersteunen elkaar'. De beschikbare data met betrekking tot deze indicator wordt respectievelijk weergegeven voor volwassenen en ouderen, aangezien deze indicatoren niet beschikbaar zijn voor jongeren. Hieronder kan gekozen worden hoe de kernen worden vergeleken voor beide leeftijdsgroepen. Onderaan de pagina staat een tabel met alle beschikbare informatie over deze indicator.

De kleuren van de kaartjes geven aan hoe de indicator geinterpreteerd moeten worden. Rood representeert lager (minder goed) dan het gemiddelde referentiepunt, groen hoger (beter).

Volwassenen (18-64)

Onderstaande indicatoren zijn beschikbaar voor volwassenen.

Percentage inwoners dat bij iemand terecht kan met problemen
Bron: GGD, 2016
Percentage inwoners dat regelmatig contact heeft met buren
Bron: GGD, 2016

Ouderen (65+)

Onderstaande indicatoren zijn beschikbaar voor ouderen.

Percentage ouderen dat bij iemand terecht kan met problemen
Bron: GGD, 2016
Percentage ouderen dat regelmatig contact heeft met buren
Bron: GGD, 2016
Percentage ouderen dat niet sociaal kwetsbaar is
Bron: GGD, 2016

Mensen zijn sociaal actief

In dit tabblad wordt gedetailleerde informatie getoond over het item 'Men voelt zich thuis in de kern'. De beschikbare data met betrekking tot deze indicator wordt respectievelijk weergegeven voor volwassenen, ouderen en jongeren. Hieronder kan gekozen worden hoe de kernen worden vergeleken voor alle leeftijdsgroepen. Onderaan de pagina staat een tabel met alle beschikbare informatie over deze indicator.

De kleuren van de kaartjes geven aan hoe de indicator geinterpreteerd moeten worden. Rood representeert lager (minder goed) dan het gemiddelde referentiepunt, groen hoger (beter).

Volwassenen (18-64)

Onderstaande indicatoren zijn beschikbaar voor volwassenen.

Percentage inwoners dat vrijwilligerswerk verricht
Bron: GGD, 2016
Percentage inwoners dat actief is bij een sportvereniging
Bron: GGD, 2016

Ouderen (65+)

Onderstaande indicatoren zijn beschikbaar voor ouderen.

Percentage ouderen dat vrijwilligerswerk verricht
Bron: GGD, 2016
Percentage ouderen dat actief is bij een sportvereniging
Bron: GGD, 2016

Jongeren (12-18)

Onderstaande indicatoren zijn beschikbaar voor jongeren. Nota bene: de vergelijking met Noord-Brabant is hier op GGD-regio Brabant-Zuidoost.

Percentage jongeren dat vrijwilligerswerk verricht
Bron: GGD, 2020
Percentage jongeren dat actief is bij een sportvereniging
Bron: GGD, 2020

Objectieve en subjectieve veiligheid

In dit tabblad wordt gedetailleerde informatie getoond over het item 'Mensen ondersteunen elkaar'. De beschikbare data met betrekking tot deze indicator wordt respectievelijk weergegeven voor volwassenen en ouderen, aangezien deze indicatoren niet beschikbaar zijn voor jongeren. Hieronder kan gekozen worden hoe de kernen worden vergeleken voor beide leeftijdsgroepen. Onderaan de pagina staat een tabel met alle beschikbare informatie over deze indicator.

De kleuren van de kaartjes geven aan hoe de indicator geinterpreteerd moeten worden. Rood representeert lager (minder goed) dan het gemiddelde referentiepunt, groen hoger (beter).

Volwassenen (18-64)

Onderstaande indicatoren zijn beschikbaar voor volwassenen.

Percentage inwoners dat zich veilig voelt
Bron: GGD, 2016
Percentage inwoners dat geen slachtoffer is geweest van huiselijk geweld
Bron: GGD, 2016

Ouderen (65+)

Onderstaande indicatoren zijn beschikbaar voor ouderen.

Percentage ouderen dat zich veilig voelt
Bron: GGD, 2016

Mensen ervaren een prettige leefomgeving

In dit tabblad wordt gedetailleerde informatie getoond over het item 'Mensen ondersteunen elkaar'. De beschikbare data met betrekking tot deze indicator wordt respectievelijk weergegeven voor volwassenen en ouderen, aangezien deze indicatoren niet beschikbaar zijn voor jongeren. Hieronder kan gekozen worden hoe de kernen worden vergeleken voor beide leeftijdsgroepen. Onderaan de pagina staat een tabel met alle beschikbare informatie over deze indicator.

De kleuren van de kaartjes geven aan hoe de indicator geinterpreteerd moeten worden. Rood representeert lager (minder goed) dan het gemiddelde referentiepunt, groen hoger (beter).

Volwassenen (18-64)

Onderstaande indicatoren zijn beschikbaar voor volwassenen.

Percentage inwoners dat niet ernstig wordt gehinderd door geluid
Bron: GGD, 2016
Percentage inwoners dat de buurt aantrekkelijk vindt om in te bewegen
Bron: GGD, 2016
Percentage inwoners dat vindt dat er voldoende kijkgroen in de buurt is
Bron: GGD, 2016
Percentage inwoners dat vindt dat er voldoende gebruikersgroen in de buurt is
Bron: GGD, 2016
Percentage inwoners dat niet bezorgd is over de invloed van de omgeving op de gezondheid
Bron: GGD, 2016
Percentage inwoners dat vindt dat de buurt voldoende ontmoetingsplek buiten heeft
Bron: GGD, 2016

Ouderen (65+)

Onderstaande indicatoren zijn beschikbaar voor ouderen.

Percentage ouderen dat niet ernstig wordt gehinderd door geluid
Bron: GGD, 2016
Percentage ouderen dat de buurt aantrekkelijk vindt om in te bewegen
Bron: GGD, 2016
Percentage ouderen dat niet bezorgd is over de invloed van de omgeving op de gezondheid
Bron: GGD, 2016
Percentage ouderen dat vindt dat de buurt voldoende ontmoetingsplek buiten heeft
Bron: GGD, 2016

Gezondheid

In dit tabblad wordt per kern geaggregeerde informatie getoond over het thema 'Gezondheid'. De charts geven aan hoe ver een kern met betrekking tot de indicatoren 'Ervaren gezondheid' en 'Lichamelijke gezondheid' boven of onder het gemiddelde ligt. Er is onderscheid gemaakt tussen leeftijdscategorieen. Hieronder kan gekozen worden hoe de kernen worden vergeleken. Let op: de buitenste rand van de radar charts geeft hier +10% boven het gemiddelde aan, de binnenste rand -10% onder het gemiddelde.

Ervaren gezondheid

In dit tabblad wordt gedetailleerde informatie getoond over het item 'Ervaren gezondheid'. De beschikbare data met betrekking tot deze indicator wordt respectievelijk weergegeven voor volwassenen, ouderen en jongeren. Hieronder kan gekozen worden hoe de kernen worden vergeleken voor alle leeftijdsgroepen. Onderaan de pagina staat een tabel met alle beschikbare informatie over deze indicator.

De kleuren van de kaartjes geven aan hoe de indicator geinterpreteerd moeten worden. Rood representeert lager (minder goed) dan het gemiddelde referentiepunt, groen hoger (beter).

Volwassenen (19-64)

Onderstaande indicatoren zijn beschikbaar voor volwassenen.

Percentage inwoners dat de eigen gezondheid als goed/zeer goed beoordeelt
Bron: GGD, 2016
Percentage inwoners dat niet beperkt is in activiteiten vanwege de gezondheid
Bron: GGD, 2016
Percentage inwoners dat geen dingen hoeft te laten vanwege de gezondheid
Bron: GGD, 2016
Percentage inwoners dat zich niet psychisch ongezond voelt
Bron: GGD, 2016

Ouderen (65+)

Onderstaande indicatoren zijn beschikbaar voor ouderen.

Percentage ouderen dat de eigen gezondheid als goed/zeer goed beoordeelt
Bron: GGD, 2016
Percentage ouderen dat niet beperkt is in activiteiten vanwege de gezondheid
Bron: GGD, 2016
Percentage ouderen dat geen dingen hoeft te laten vanwege de gezondheid
Bron: GGD, 2016
Percentage ouderen dat zich niet psychisch ongezond voelt
Bron: GGD, 2016

Jongeren (12-18)

Onderstaande indicatoren zijn beschikbaar voor jongeren. Nota bene: de vergelijking met Noord-Brabant is hier op GGD-regio Brabant-Zuidoost.

Percentage jongeren dat eigen gezondheid niet matig/slecht vindt
Bron: GGD, 2020
Percentage jongeren dat zichzelf niet psychisch ongezond voelt
Bron: GGD, 2020

Lichamelijke gezondheid

In dit tabblad wordt gedetailleerde informatie getoond over het item 'Lichamelijke gezondheid'. De beschikbare data met betrekking tot deze indicator wordt respectievelijk weergegeven voor volwassenen, ouderen en jongeren. Hieronder kan gekozen worden hoe de kernen worden vergeleken voor alle leeftijdsgroepen. Onderaan de pagina staat een tabel met alle beschikbare informatie over deze indicator.

De kleuren van de kaartjes geven aan hoe de indicator geinterpreteerd moeten worden. Rood representeert lager dan het gemiddelde referentiepunt, groen hoger, en de blauwe kleuren zijn neutraal voor indicatoren waarbij hoger niet per se geassocieerd wordt met beter.

Volwassenen (19-64)

Onderstaande indicatoren zijn beschikbaar voor volwassenen.

Percentage inwoners zonder overgewicht (incl. obesitas)
Bron: GGD, 2016
Percentage inwoners dat niet rookt
Bron: GGD, 2016
Percentage inwoners dat niet overmatig drinkt
Bron: GGD, 2016
Percentage inwoners dat ten minste 1 dag per week sport
Bron: GGD, 2016
Percentage inwoners dat hulp ontvangt vanwege de gezondheid
Bron: GGD, 2016

Ouderen (65+)

Onderstaande indicatoren zijn beschikbaar voor ouderen.

Percentage ouderen zonder overgewicht (incl. obesitas)
Bron: GGD, 2016
Percentage ouderen dat niet rookt
Bron: GGD, 2016
Percentage ouderen dat niet overmatig drinkt
Bron: GGD, 2016
Percentage ouderen dat ten minste 1 dag per week sport
Bron: GGD, 2016
Percentage ouderen dat hulp ontvangt vanwege de gezondheid
Bron: GGD, 2016

Jongeren (12-18)

Onderstaande indicatoren zijn beschikbaar voor jongeren. Nota bene: de vergelijking met Noord-Brabant is hier op GGD-regio Brabant-Zuidoost.

Percentage jongeren zonder overgewicht
Bron: GGD, 2020
Percentage jongeren dat niet rookt op dit moment
Bron: GGD, 2020

Nota bene: deze informatie is niet beschikbaar op Kempen-niveau.

Percentage jongeren dat geen alcohol heeft gedronken in afgelopen 4 weken
Bron: GGD, 2020
Percentage jongeren dat geen drugs gebruikt
Bron: GGD, 2020

Ondersteuning

Deze pagina zal in de toekomst worden aangevuld met geaggregeerde informatie per kern over het thema 'Ondersteuning'. Op dit moment is deze informatie namelijk nog niet compleet. Wel is de beschikbare informatie in de tabs 'Onderwijs' en 'Voorzieningen' in het menu links al uitgelicht.

Onderwijs

In dit tabblad wordt gedetailleerde informatie getoond over het item 'Onderwijs'. Hieronder kan gekozen worden hoe de kernen worden vergeleken. Onderaan de pagina staat een tabel met alle beschikbare informatie over deze indicator.

De kleuren van de kaartjes geven aan hoe de indicator geinterpreteerd moeten worden. Donker blauw geeft aan dat een kern hoger scoort dan het gekozen referentiepunt, lichter blauw representeert een lagere score.

Percentage jongeren niet meer op school/geen onderwijs
Bron: GGD, 2020

Voorzieningen

In dit tabblad wordt gedetailleerde informatie getoond over het item 'Voorzieningen'. De beschikbare data met betrekking tot deze indicator wordt respectievelijk weergegeven voor volwassenen en ouderen, aangezien deze indicatoren niet beschikbaar zijn voor jongeren. Hieronder kan gekozen worden hoe de kernen worden vergeleken voor beide leeftijdsgroepen. Onderaan de pagina staat een tabel met alle beschikbare informatie over deze indicator.

De kleuren van de kaartjes geven aan hoe de indicator geinterpreteerd moeten worden. Donker blauw geeft aan dat een kern hoger scoort dan het gekozen referentiepunt, lichter blauw representeert een lagere score.

Volwassenen (19-64)

Onderstaande indicatoren zijn beschikbaar voor volwassenen.

Percentage inwoners dat WMO-client is
Bron: CBS, 2019

Nota bene: deze informatie is niet beschikbaar op Kempengemeenten- en Noord-Brabantniveau.

Percentage inwoners dat hulp ontvangt vanwege de gezondheid
Bron: GGD, 2016
Percentage inwoners dat het afgelopen jaar gebruik heeft gemaakt van een of meer WMO-voorzieningen
Bron: GGD, 2016
Percentage inwoners dat in verband met de gezondheid behoefte heeft aan meer hulp
Bron: GGD, 2016
Percentage inwoners dat hulp beschikbaar heeft in de omgeving voor wanneer dit nodig is
Bron: GGD, 2016
Percentage inwoners dat mantelzorg geeft
Bron: GGD, 2016
Percentage inwoners dat mantelzorg ontvangt
Bron: GGD, 2016

Ouderen (65+)

Onderstaande indicatoren zijn beschikbaar voor ouderen.

Percentage ouderen dat hulp ontvangt vanwege de gezondheid
Bron: GGD, 2016
Percentage ouderen dat het afgelopen jaar gebruik heeft gemaakt van een of meer WMO-voorzieningen
Bron: GGD, 2016
Percentage ouderen dat in verband met de gezondheid behoefte heeft aan meer hulp
Bron: GGD, 2016
Percentage ouderen dat hulp beschikbaar heeft in de omgeving voor wanneer dit nodig is
Bron: GGD, 2016
Percentage ouderen dat mantelzorg geeft
Bron: GGD, 2016
Percentage ouderen dat mantelzorg ontvangt
Bron: GGD, 2016

Sociaal-economische achtergrondkenmerken

De sociaal-economische achtergrondkenmerken van de inwoners zijn in deze tab terug te vinden. De informatie is niet geaggregeerd, omdat deze kenmerken alleen de verdeling van de inwoners aangeeft op basis van werk en inkomen, opleiding en thuissituatie van de jeugd. In de tabs in het menu links kan geselecteerd worden welk kenmerk wordt uitgelicht.

Werk en inkomen

In dit tabblad wordt gedetailleerde informatie getoond over het item 'Werk en inkomen'. Hieronder kan gekozen worden hoe de kernen worden vergeleken. Onderaan de pagina staat een tabel met alle beschikbare informatie over deze indicator.

De kleuren van de kaartjes geven aan hoe de indicator geinterpreteerd moeten worden. Donker blauw geeft aan dat een kern hoger scoort dan het gekozen referentiepunt, lichter blauw representeert een lagere score.

Percentage inwoners dat een bijstandsuitkering heeft
Bron: GGD, 2016
Percentage inwoners dat het afgelopen jaar moeite met rondkomen heeft gehad
Bron: GGD, 2016

Opleiding

In dit tabblad wordt gedetailleerde informatie getoond over het item 'Opleiding'. Hieronder kan gekozen worden hoe de kernen worden vergeleken. Onderaan de pagina staat een tabel met alle beschikbare informatie over deze indicator.

De kleuren van de kaartjes geven aan hoe de indicator geinterpreteerd moeten worden. Donker blauw geeft aan dat een kern hoger scoort dan het gekozen referentiepunt, lichter blauw representeert een lagere score.

Percentage hoogst voltooide opleiding: mavo/lbo
Bron: GGD, 2016
Percentage hoogst voltooide opleiding: havo/vwo/mbo
Bron: GGD, 2016
Percentage hoogst voltooide opleiding: hbo/universiteit
Bron: GGD, 2016
Percentage inwoners heeft geen opleiding/lager onderwijs
Bron: GGD, 2016

Thuissituatie van de jeugd

In dit tabblad wordt gedetailleerde informatie getoond over het item 'Thuissituatie van de jeugd'. Hieronder kan gekozen worden hoe de kernen worden vergeleken. Onderaan de pagina staat een tabel met alle beschikbare informatie over deze indicator.

De kleuren van de kaartjes geven aan hoe de indicator geinterpreteerd moeten worden. Donker blauw geeft aan dat een kern hoger scoort dan het gekozen referentiepunt, lichter blauw representeert een lagere score.

Percentage jongeren in een eenoudergezin
Bron: GGD, 2020
Percentage jongeren zonder werkende ouder/verzorger
Bron: GGD, 2020

Nota bene: deze informatie is niet beschikbaar op Kempen-niveau.

Percentage kinderen met ouders werkloos/arbeidsongeschikt/langdurig ziek
Bron: GGD, 2020

Nota bene: deze informatie is niet beschikbaar op Kempen-niveau.

Percentage jongeren dat enige of grote moeite met rondkomen thuis ervaart
Bron: GGD, 2020